Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio amžiaus grupės lopšelyje-darželyje skiriamos 3–5 metų amžiaus vaikams arba mišraus amžiaus vaikams nuo 2,5–5 metų.

Į šias grupes vaikai ateina iš lopšelio arba iš namų.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius grupėse–20.

Šiose grupėse dirba pedagogai, kurie turi didžiausią pedagoginę patirtį ir sugeba dirbti sudėtingesnėmis psichologinėmis sąlygomis, nes grupes lanko skirtingo amžiaus vaikai.

Ikimokyklinis ugdymas reikalauja tam tikrų, specifinių kompetencijų, gebėjimų, požiūrių kurie padeda įtraukti į ugdymą tėvus ir pasiekti teigiamų rezultatų.

Čia vyksta aktyvus ir kryptingas pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, medicinos darbuotojų, tėvų bendradarbiavimas.

Vaiko ugdymas grindžiamas jo poreikiais, galimybėmis, gabumais, interesais, pasiekimais.

Šiame vaikų amžiuje išryškėja dvi ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės:

* meistriškumo siekiantys vaikai;

* pagalbos laukiantys vaikai.

Padedama meistriškumo siekiantiems, naudodami demokratinį auklėjimo stilių.

Pagalbos laukiantiems vaikams, padedame keisti savo elgseną, kad jie siektų meistriškumo.

Mes žinome, kad kiekviena šeima – savitas pasaulis, kuriame dominuoja savitas aplinkos supratimas, elgsenos būdas, kalbėjimo ypatumai.

Kiekviena šeima skirtingai išgyvena kylančias problemas, atvirauja apie jas, skirtingai reaguoja į siūlomą pagalbą.

Mus domina tai, ką mums sako tėvai:

– leidžiame tėvams išsakyti jiems rūpimus klausimus, išklausome;

– rodome dėmesį tėvams;

– neperkrauname tėvų informacija ir nežadame to, ko vėliau negalėsime išpildyti;

– nesmerkiame ir neteisiame šeimos ar jos atskirų narių už netinkamus veiksmus, bet siūlome jos nariams pasirinkti galimą išeitį iš susidariusios padėties, siekiame, kad sprendimų priėmimą pasirinktų patys šeimos nariai.

Praturtinkite savo vaiko gyvenimą šiandien