Priešmokyklinis ugdymas

Tai privalomas vienerių metų trukmės institucinis vaikų nuo 6 metų ugdymas (priešmokyklinio ugdymo grupėje), skirtas pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje, kuriuo tiesiogiai rūpinasi valstybė. Namuose ugdomiems penkiamečiams teikiama informacinė, pedagoginė, psichologinė ir kita kokybiškam ugdymui reikalinga švietimo pagalba, kurios finansavimas lygiavertis priešmokyklinuko ugdymo priešmokyklinėje grupėje sąnaudoms.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Vadinasi, priešmokyklinę grupę pradės lankyti visi vaikai, kurie rugsėjo 1-ąją dieną jau yra 6-erių metų. Be to, ją gali pradėti lankyti vaikai, kurie rugsėjo 1-ąją dieną jau yra sulaukę 5 metų, 8 mėnesių ir vienos dienos.

Jūsų pageidavimu priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau, jei jūsų vaikas tokiam ugdymui yra pakankamai subrendęs ir turite specialistų rekomendacijas, tačiau ne anksčiau nei jam suėjo 5 metai.

Jei nusprendžiate leisti savo vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę (ji gali būti įsteigta lopšelyje-darželyje, darželyje, darželyje-mokykloje ar mokykloje) turite pasirašyti sutartį su ugdymo įstaiga. Joje įteisinami abiejų šalių susitarimai dėl priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo sąlygų ir/ar švietimo pagalbos, ugdymo įstaigos ir tėvų (globėjų) teisių ir pareigų. Sudarius sutartį vaikas įrašomas į ugdymo įstaigos abėcėlinę knygą, formuojama asmens byla. Jums pasirašius ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.

Praturtinkite savo vaiko gyvenimą šiandien