Parama

1,2 % pajamų mokesčio parama

   

Kėdainių lopšelis-darželis ,,Pasaka” yra pelno nesiekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės tikslinių dotacijų. Kėdainių lopšelis-darželis ,,Pasaka” įkurtas 1972 m. vasario mėn.

Galite paremti 1,2 procento savo sumokėto pajamų mokesčio. Tai parama, kuri Jums nieko nekainuoja, tačiau Jūsų vaikams, visai įstaigos bendruomenei labai svarbi. Už gautas paramos lėšas mes kuriame gražesnę, turtingesnę vaikų ugdymo(si) aplinką.

Paramos gavėjas: Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka”.

Paramos gavėjo kodas: 191018151.

Buveinės adresas: Aušros g. 21, LT 57163, Kėdainiai.

Dėkojame tėveliams, darbuotojams ir visiems geradariams, kurie užpildė 1,2 proc. pajamų mokesčio prašymus pervesti lėšas mūsų įstaigai. JŪS PRISIDEDATE PRIE JAUNOSIOS KARTOS KOKYBIŠKO AUKLĖJIMO, KURIATE REIKIAMAS SĄLYGAS NE TIK SAVO VAIKAMS, BET IR ČIA DIRBANTIESIEMS. 

Praturtinkite savo vaiko gyvenimą šiandien