konkursai, Laisvos vietos

Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2022 m. rugsėjo 12 d.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
Darbo krūvis: 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Pareigybės pobūdis: organizuoti vaikų ugdomąjį procesą; kurti grupės ugdomąją aplinką, parenkant ugdymo priemones, atitinkančias vaikų amžių; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie jų pasiekimus, naudojant elektroninį dienyną; pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais; inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose lopšelio-darželio renginiuose, projektuose ir kitose veiklose; kitos užduotys ir pareigos.
Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją.
6. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. rugpjūčio 24 d. iki 2022 m. rugsėjo 6 d., darbo dienomis kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val.
Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. Pateikti asmeniškai atrankos organizatoriui adresu: Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“, Aušros g. 21, LT-57163 Kėdainiai.
2. Siųsti elektroninio pašto adresu: pasakakedainiai@gmail.com.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus asmeniškai informuojami ir kviečiami į pokalbį. Atranka organizuojama vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Informacija apie atranką skelbiama Užimtumo tarnybos puslapyje www.ldb.lt, Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ svetainėje www.pasaka.kedainiai.lm.lt ir teikiama telefonu 8 (347) 61 700.

Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ skelbia atranką ūkvedžio pareigoms užimti nuo 2022 m. rugsėjo 14 d.

Pareigybės pavadinimas: ūkvedys.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Pareigybės pobūdis: lopšelio-darželio ūkinės veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas ir priežiūra, viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.
Darbo užmokestis priklausys nuo išsilavinimo ir darbo patirties.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. Darbų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir gaisrinės saugos pažymėjimus;
5. Gyvenimo aprašymą.
Dokumentai priimami nuo 2022 m. rugpjūčio 25 d. iki 2022 m. rugsėjo 7 d., darbo dienomis kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val.
Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. Pateikti asmeniškai atrankos organizatoriui adresu: Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“, Aušros g. 21, LT-57163 Kėdainiai.
2. Siųsti elektroninio pašto adresu: pasakakedainiai@gmail.com.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus asmeniškai informuojami ir kviečiami į pokalbį.
Informacija apie atranką skelbiama Užimtumo tarnybos puslapyje www.ldb.lt, Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ svetainėje www.pasaka.kedainiai.lm.lt ir teikiama telefonu 8 (347) 61 700.

Praturtinkite savo vaiko gyvenimą šiandien