Ankstyvasis ikimokyklinis ugdymas

Vaikystė – tai ne rengimas gyventi ateityje, bet gyvenimas dabartyje. Nuo to, kokias ugdymo(si) sąlygas sudarome vaikui vaikystėje, didele dalimi priklauso visas tolesnis jo gyvenimas. Kūdikystė ir ankstyvoji vaikystė – nuostabus metas ne tik vaikui, bet ir suaugusiems, kurie rūpinasi juo kiekvieną dieną, atidžiai stebi jo raidą. Šiuo laikotarpiu daugelis vaikų demonstruoja vis naujus gebėjimus – pvz., laiko galvytę, šypsosi, vartosi, sėdi, ropoja, šliaužia, vaikščioja ir t.t. Tuo pat metu kiekvienas vaikas yra unikalus: vystosi savo tempu, turi savitą bendravimo stilių, individualiai reaguoja į žmones ir jį supantį pasaulį. Spartūs pokyčiai vaiko gyvenime ir jo raidos individualumas sukelia daug džiaugsmo suaugusiesiems, tuo pačiu – didelę atsakomybę už kokybiškų sąlygų sudarymą, nuo kurių priklauso tolimesnė vaiko augimo ir ugdymo(si) sėkmė.

Jums siūlome dvi lopšelio grupes, kurias lanko vaikai nuo 1,5-3 metų amžiaus vaikai. Šiose grupėse dirba trys pedagogai ir du auklėtojai padėjėjai. Jie yra ne tik profesionalūs ugdytojai, bet ir kūrėjai, patarėjai, pagalbininkai.

Grupėse sukurta ugdymosi aplinka, kurioje mažylis bus saugus psichologiškai ir fiziškai. Pedagogai stengiasi pažinti ir individualiai ugdyti kiekvieną vaiką, pažinti ir gerbti jo šeimos kultūrą, tradicijas. Įsipareigojame būti puikiais tėveliais pagalbininkais, dalijantis informacija apie vaiko raidą, įtraukiant šeimos narius į bendrą, visapusišką vaiko ugdymo namuose ir lopšelyje veiklą.

Sėkmingo vaikų ugdymo(si) veiksniai

Tarptautinių žodžių žodyne lotyniška frazė „tabulia raza“ – („tabula rasa“) aiškinama kaip švari lenta, t. y. švarus lapas, neliestas, tyras dalykas; vaiko siela. Nors mes žinome, kad vaikas į šį pasaulį ateina su savita savo prigimtimi, paveldėtais dalykais, bet tai, ką įrašysime į švarią vaiko sielą, priklauso nuo mūsų, suaugusiųjų. Filosofas Plutarchas teigė: „Protas – tai ne indas, kurį reikia papildyti, o laužas, kurį reikia uždegti“. Vaikų raidą tyrinėję mokslininkai nustatė, kad vaiko ugdymuisi ypač didelę reikšmę turi jo paties aktyvumas. Tik gimęs kūdikis jau pradeda pažinti jį supantį pasaulį pagrindiniais savo pojūčiais. Per pirmuosius trejus gyvenimo metus vaikai fiksuoja faktus, kaupia informaciją, įvairiai veikdami, eksperimentuodami, žaisdami, stebėdami jį supantį pasaulį ir save jame. Suaugusiųjų vaidmuo – padėti mažyliui susivokti šiame pasaulyje, suteikti saugumo jausmą, tenkinti jo poreikius, skatinti ugdymą(si), o visa kita nuveiks jis pats. Kiekvienas vaikas turi prigimties teises – saugiai gyventi, augti, pažinti ir ugdytis, todėl suaugusieji privalo gerbti šias teise ir stengtis sudaryti tam palankias sąlygas.

Poveikį sėkmingam vaiko augimui ir ugdymuisi turi šie veiksniai:

1. Saugumo jausmas. Mokslinių tyrimų duomenimis, kai šalia vaiko yra gerai jam pažįstamas suaugęs žmogus, vaikas daug aktyviau tyrinėja aplinką ir ugdosi. Būdamas šalia jam nepažįstamo, svetimo žmogaus, vaikas elgiasi kur kas pasyviau netgi labiausia viliojančiame žaidimų kambaryje.

2. Vaikų rodoma iniciatyva. Vaikams yra įgimtas smalsumas. Svarbiausi įgūdžiai įgyjami, kai pats vaikas tam pasirengęs ir rodo iniciatyvą.

3. Vaiko pasitikėjimas savo gebėjimais. Pasitikėjimas savo gebėjimas ir pažinimo džiaugsmas didžia dalimi nulemtas vadinamojo „sąlyginio atsako“. Sąlyginis atsakas yra tai, kas įvysta kaip tiesioginių kūdikio pastangų pasekmė. Vaikai turi žinoti, kad tai, ką jie daro, kad visa jų veikla ar komunikavimas sukels tam tikros rūšies atsaką. Štai kodėl vaikai taip domisi tais žaislais, iš kurių, paspaudę mygtuką, tuo pat sulaukia tam tikros reakcijos. Greitai reaguodami į vaikus prašymus ir norus, mes stipriname jų pasitikėjimą savimi.

4. Kasdienė patirtis. Vaikai mokosi aktyviai veikdami. Kasdienė veikla nuolat kartojasi, ir vaikai gali mokytis iš susikaupusios patirties. Kasdienines veiklas su vaiku paprastai atlieka jam gerai pažįstamas žmogus ir tai labai padeda ugdymosi procesui.

5. Žaidimas. Vaikams iki trejų metų žaidimas yra efektyviausias ugdymosi būdas, tenkinęs svarbiausius savo poreikius, būtent žaisdamas vaikas tyrinėja jį supantį pasaulį vertina savo galimybes, patiria naujus jausmus, įgyja naujos patirties. Kai kurie mokslininkai mano, kad neatsiejama ugdymosi dalis yra patiriamas malonumas.

Kokiais būdais dar galite skatinti vaikų ugdymąsi?

* Pasakokite vaikui viską, ką tuo metu darote, taip akcentuodami kasdienę patirtį.

* Užduokite atviro tipo klausimus, į kuriuos nėra vieno teisingo atsakymo, o jo laukdami, nepamirškite padaryti pauzes.

* Turėkite kantrybės palaukti, jei vaikas visas paniręs į kokią nors veiklą.

* Ugdykite vaiko gebėjimą spręsti problemas: įžvelgti problemą, užduoti klausimus, kurie padėtų rasti tinkamą problemos sprendimą.

* Stenkitės vaikams pasiūlyti tokių veiklų, kurios skatintų panaudoti jau turimus įgūdžius ir įgyti naujų.

* Elkitės taip, kad jus stebinčiam vaikui nekiltų abejonių, jog tyrinėti pasaulį yra smagu. Pagirkite vaiką, kai šis išsprendžia problemą, ar kai jis pademonstruoja naują įgūdį.

Praturtinkite savo vaiko gyvenimą šiandien