Atributika

Kėdainių lopšelio darželio "Pasaka" himnas

Obelėle, obelėle,

Mūs darželyje sode.

Pasakyki, obelėle,

Kaip mums gera yra čia.

Čia skrajojam kaip drugeliai,

čia mes žaidžiam tarp žiedų.

Yra gera, yra gera

yra linksma ir smagu.       2 k.

                             Pried. Užaugom, išsūpuoti

                                       Kaip tie jauni beržai

                                       Darželį savo mielą

                                       Minėsime ilgai.

 Auklėtojos mus čia myli

Ir draugai mūsų maži.

Jaučiam visų švelnią ranką

Ji kas rytą veda mus.

Pirmą raidę čia išmokstam

ir žaidimų daug gražių.

Pasakėlių daug čia girdim

ir žodelių daug švelnių. 2 k.

                       Pried. Užaugom, išsūpuoti

                                 Kaip tie jauni beržai

                                 Darželį savo mielą

                                 Minėsime ilgai.

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ LOGOTIPAS

Sveikuolių himnas

Visos mes labai drausmingos,

pavyzdingos ir tvarkingos.

jei ims graužt tave liga,

pulsim visos ją staiga.

O tokia, o tokia mūsų misija yra,

o tokia, o tokia mūsų misija šventa.

Padulkės tik gripo padai

trauksis virusų brigados.

O ligų princesei slogai

bus labai nuo mūsų bloga.

O tokia, o tokia mūsų misija yra,

o tokia, o tokia mūsų misija šventa.

Na, ar matot kokios stiprios,

kokios skvarbios, narsios, vikrios,

landžios, kandžios, paslaptingos,

žvitrios, mitrios, stebuklingos.

O tokia, o tokia mūsų misija yra,

o tokia, o tokia mūsų misija šventa.

Praturtinkite savo vaiko gyvenimą šiandien