Apie mus
Įstaigos pavadinimas:
Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“
Kontaktai:
Aušros g. 21, 57163 Kėdainiai
Direktoriaus tel. (8 347) 61 700
Buhalterijos, ūkio dalies  tel.  (8 347) 56 311
El. paštas: pasakakedainiai@gmail.com
www.pasaka.kedainiai.lm.lt 
Lopšelio-darželio įsteigimo data:
1972 m.
Teisinė forma:
Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė:
Savivaldybės
Savininkas:
Kėdainių rajono savivaldybė, kodas 188768545, 
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai

Grupė:

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Pagrindinė paskirtis:

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Mokymo kalba:

Lietuvių kalba

Vykdomos švietimo programos:

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa

Vadovaujamės šiomis nuostatomis:

Ikimokykliniai ir priešmokykliniai metai – reikšmingas, savitas vaiko gyvenimo periodas, pasižymintis menine bei emocine vaiko raiška.

Ugdant vaiką, būtina saugoti jo autonomiškumą ir saviraišką, puoselėti vaiko kūrybingos asmenybės vertę.

Vaikui sudaromos galimybės pažinti suaugusiųjų pasaulio etines vertybes, kultūrą per savo asmeninį patyrimą.

Pedagogams ir tėvams būtina nuolat gilintis į kiekvieno vaiko būsenas, jo savitą intelektinę ir kūrybinę veiklą, bendrauti su vaiku kaip su turinčiu neįkainojamą vertę, jį mokant, mokytis iš jo, nuolat vertinti savo elgesį.

Mes užtikriname: džiugų, įdomų, saugų gyvenimą ištisą dieną lopšelyje-darželyje, pasisekimo džiaugsmą, kad pasiektų geriausių pagal jo gebėjimus rezultatų, atrastų ir perimtų įvairius pasaulio pažinimo būdus.

Praturtinkite savo vaiko gyvenimą šiandien