Apie mus
Įstaigos pavadinimas:
Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“
Kontaktai:
Aušros g. 21, LT-57163 Kėdainiai
Direktoriaus tel./faksas: (8 347) 61 700
Buhalterijos, ūkio dalies  tel.  (8 347) 56 311
El. paštas: pasakakedainiai@gmail.com
www.pasaka.kedainiai.lm.lt 
Lopšelio-darželio įsteigimo data:
1972 m.
Teisinė forma:
Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė:
Savivaldybės
Savininkas:
Kėdainių rajono savivaldybė, kodas 111103885, 
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai

Grupė:

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Pagrindinė paskirtis:

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Mokymo kalba:

Lietuvių kalba

Vykdomos švietimo programos:

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa

2012 m. naujai renovuota įstaiga. Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ – biudžetinė Kėdainių r. savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Įstaigos tipas – neformaliojo švietimo mokyklos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Ugdymo kalba – lietuvių kalba.

Mes užtikriname: džiugų, įdomų, saugų gyvenimą ištisą dieną lopšelyje-darželyje, pasisekimo džiaugsmą, kad pasiektų geriausių pagal jo gebėjimus rezultatų, atrastų ir perimtų įvairius pasaulio pažinimo būdus.

Vadovaujamės šiomis nuostatomis:

Ikimokykliniai ir priešmokykliniai metai – reikšmingas, savitas vaiko gyvenimo periodas, pasižymintis menine bei emocine vaiko raiška;

Ugdant vaiką, būtina saugoti jo autonomiškumą ir saviraišką, puoselėti vaiko kūrybingos asmenybės vertę;

Vaikui sudaromos galimybės pažinti suaugusiųjų pasaulio etines vertybes, kultūrą per savo asmeninį patyrimą;

Pedagogams ir tėvams būtina nuolat gilintis į kiekvieno vaiko būsenas, jo savitą intelektinę ir kūrybinę veiklą, bendrauti su vaiku kaip su turinčiu neįkainojamą vertę, jį mokant, mokytis iš jo, nuolat vertinti savo elgesį.

1

Praturtinkite savo vaiko gyvenimą šiandien