Olimpinių vertybių ugdymo programos (OVUP) mokymai

Tarptautinis olimpinis komitetas sukūrė Olimpinių vertybių ugdymo programą (OVUP) siekdamas įkvėpti jaunus žmones siekti sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo bei ugdytis draugystės, tobulėjimo ir pagarbos vertybes. Š. m. sausio 5–6 dienomis Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė dalyvavo Olimpinių vertybių ugdymo programos (OVUP) įvadiniuose mokymuose. Juos vedė Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymų vadovės Jolita Gvergždienė ir Gintarė Butkė. Mokymuose pedagogams buvo pristatyta Olimpinių vertybių ugdymo programa, aptartos programos pritaikymo galimybės ugdymo įstaigoje, išbandyta metodika, siūlomos veiklos ir užsiėmimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Kartu su lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogais mokymuose dalyvavo ir pedagogai iš Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“.