Nuotolinis ugdymas

Nuotolinis mokymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo…